Potential Trade Effects of Tariff Liberalization under the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the EU Agri-Food Sector

Agnieszka Poczta-Wajda , Agnieszka Sapa

Abstract

The aim of this article is to determine the potential trade effects of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) for the EU agri-food sector. The ex post analysis covered the characteristics of agri-food trade between the EU and the US in the years 2004–2014 on the basis of statistical data from the database of the World Bank WITS. The ex ante evaluation was carried out using SMART – a partial equilibrium model. The results of the study indicate that although bilateral agri-food trade relations of the EU–US have relatively little importance, but it is significant at the individual industries level. TTIP agreement, which includes the reduction of tariff barriers to agri-food trade between the EU and the US, will contribute to boosting bilateral agri-food trade to a greater extent for the US. The creation of a free trade produces mostly creation effect, whereby it will be asymmetric – concentrated in a few product groups.
Author Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Agnieszka Sapa (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Sapa,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsPotencjalne efekty handlowe liberalizacji taryfowej dla sektora rolno-żywnościowego Unii Europejskiej w ramach umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym (TTIP)
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages421-433
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishhandel rolno-żywnościowy, TTIP, SMART
Keywords in Englishagri-food trade, TTIP, SMART
Abstract in PolishCelem artykułu było określenie potencjalnych efektów handlowych zawarcia Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowym i Inwestycyjnym (TTIP) dla sektora rolno-żywnościowego w UE. Analiza ex post objęła charakterystykę obrotów produktów rolno-żywnościowych UE z USA w latach 2004–2014 na podstawie danych statystycznych z bazy Banku Światowego WITS. Ocena ex ante przeprowadzona została z wykorzystaniem modelu równowagi cząstkowej SMART. W efekcie zrealizowanych badań stwierdzono, że chociaż bilateralne relacje handlowe UE–USA w zakresie produktów rolno-żywnościowych mają względnie niewielkie znaczenie, są istotne na poziomie poszczególnych branż. Umowa TTIP, obejmująca redukcję barier taryfowych w handlu rolno-żywnościowym UE–USA, przyczynić się może do pobudzenia wzajemnych obrotów rolno-żywnościowych w większym stopniu dla USA. Utworzenie strefy wolnego handlu wywoła głównie efekt kreacji, przy czym będzie on asymetryczny – skupiony w kilku grupach produktów.
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00308
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/77
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?