Podstawowe formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Anita Perska-Tembłowska

Abstract

Self-government units in Poland may cooperate with other self-government units, including those located outside the country. There are various forms of international cooperation of self-government units. The main aim of this paper was to analyze possibilities of international cooperation of self-government units in Poland. As the result of the analysis, the author has identified European documents supporting the international cooperation of territorial units. The author has identified legal conditions in terms of entering into cooperation agreements and the membership in international associations of territorial units in Poland too. The explaining description was based on the logical analysis.
Author Anita Perska-Tembłowska (WZ / KZS)
Anita Perska-Tembłowska,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsBasic Forms of International Cooperation of Self-Government Units in Poland
Journal seriesActa Universitatis Nicolai Copernici ZARZĄDZANIE, ISSN 1689-8966, e-ISSN 2450-7040, (B 5 pkt)
Issue year2017
Vol44
No3
Pages57-67
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwspółpraca międzynarodowa, współpraca międzysamorządowa, jednostka samorządu terytorialnego, porozumienie, zrzeszenie międzynarodowe
Keywords in Englishinternational cooperation, intercommunal cooperation, self-government unit, agreement, international association
Abstract in PolishJednostki samorządu terytorialnego w Polsce mogą podejmować współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego położonymi poza granicami kraju. Współpraca międzynarodowa gmin, powiatów i województw może przyjąć różną formę. Celem głównym artykułu było określenie możliwości współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Nastąpiła identyfikacja europejskich dokumentów wspierających współpracę międzynarodową jednostek terytorialnych. Ponadto rozpoznano polskie uwarunkowania prawne w zakresie zawierania porozumień o współpracy i przynależności do międzynarodowych zrzeszeń.
DOIDOI:10.12775/AUNC_ZARZ.2017.036
URL https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.036
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?