Możliwości i ograniczenia wykorzystania eye-trackingu w badaniach zachowań starszych konsumentów

Ewa Jerzyk

Abstract

The segment of older consumers is the fastest growing market, reporting many unmet needs. Knowing these needs but also the behavior and decisions of seniors is an important challenge that traditional marketing research methods, which are based on verbal reports of the respondents, cannot handle. Therefore, it is proposed to use modern research, which is based on measurements of physiological visual attention. The main advantage is the prediction of consumer behavior on the basis of real information, which do not come from introspection. It appears that conducting such research requires vigi- lance and anticipation of visual impairment and cognitive functions. The aim of the paper is to draw attention to the methodological difficulties of conducting eye-tracking studies with older respondents.
Author Ewa Jerzyk (WZ / KSM)
Ewa Jerzyk,,
- Department of Marketing Strategies
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2017
No2 (48)
Pages133-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstarsi konsumenci, zachowania nabywców, eye-tracking , metodologia badań
Keywords in Englisholder consumers, consumer behavior, eye-tracking, research methodology
Abstract in PolishSegment starszych konsumentów to najszybciej rosnący rynek, który zgłasza wiele niezaspokojonych potrzeb. Poznanie tych potrzeb, ale również zachowań i decyzji seniorów, jest ważnym wyzwaniem, z którym nie radzą sobie tradycyjne metody badań marketingowych, opierające się na słownych sprawozdaniach badanych. Z tego względu proponuje się wykorzystanie nowoczesnych badań, które bazują na pomiarach fizjologicznych uwagi wzrokowej. Podstawową zaletą tego rodzaju badań jest właściwość predykcji zachowań konsumentów na podstawie rzeczywistych informacji, które nie pochodzą z zeznań introspekcyjnych. Okazuje się jednak, że prowadzenie takich badań wymaga wiedzy i przewidywania określonych problemów wynikających z gorszej sprawności narządu wzroku oraz funkcji poznawczych starszych respondentów. Celem artykułu jest przedstawienie trudności metodologicznych prowadzenia badań okulograficznych ze starszymi respondentami.
DOIDOI:10.18276/miz.2017.48-12
URL https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/11515.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-14)
Additional fields
Tytuł numeruMarketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?