Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekononomiczna – koncepcja wstępna

Jerzy Korczak , Witold Abramowicz , Jerzy Gołuchowski , Andrzej Kobyliński , Mieczysław Owoc

Abstract

This work has been initiated bu the NTIE (National Association of Business Informatics) that is heading to make considerabe effort to engage the broader busines informatics community in a dialog to promote Business Informatics as a scientific discipline and to improve educational programs. This article is an attempt to sketch the curricula guidelines for undergraduate study in Business Informatics. In the article the current curricula in Business Informatics at the leading Polish universities of economics have been described and analyzed. To provide concrete guidance on curricular structure and future developments the proposition of undergraduate study has been presented with a few exemples of actual core courses.
Author Jerzy Korczak - Wrocław University of Economics
Jerzy Korczak,,
-
, Witold Abramowicz (WIiGE / KIE)
Witold Abramowicz,,
- Department of Information Systems
, Jerzy Gołuchowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Jerzy Gołuchowski,,
-
, Andrzej Kobyliński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Andrzej Kobyliński,,
-
, Mieczysław Owoc - Wroclaw University of Economics
Mieczysław Owoc,,
-
Other language title versionsStandard Program of Bachelor Study in Business Informatics - Preliminary Concept
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2014
No2
Pages311-337
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishinformatyka ekonomiczna, program kształcenia, sylabusy przedmiotów
Keywords in EnglishBusiness Informatics, curricula guidelines, syllabi of core courses
Abstract in PolishArtykuł jest próbą naszkicowania wzorca programów nauczania informatyki ekonomicznej na studiach licencjackich krajowych uczelni ekonomicznych. Jest to przedsięwzięcie pionierskie dla informatyki ekonomicznej, nie istnieje bowiem żaden opracowany standard międzynarodowy programu nauczania w tej dziedzinie. Informatyka ekonomiczna, nawet w wielu krajach o wysokim poziomie ICT, nie jest formalnie uznana jako wyodrębniona dyscyplina naukowa w obszarze nauk społecznych. W artykule przedstawione zostaną aktualne ramowe programy nauczania informatyki ekonomicznej w wiodących uczelniach ekonomicznych w kraju. Podane zostały też aktualne sylabusy kluczowych przedmiotów, które powinny się znaleźć w przyszłym programie wzorcowym.
DOIDOI:10.15611/ie.2014.2.25
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=27067&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?