Media społecznościowe jako źródło informacji o uczelniach wyższych wśród kandydatów na studia

Magda Stachowiak-Krzyżan

Abstract

The main goal of the article is to indicate the importance of social media in the process of seeking information about universities by potential candidates for studies. To realize the set goal, quantitative research was carried out among a group of high school students, using the auditorium survey technique. The youth questionnaire was collected via the questionnaire for information sources used in the decisionmaking process about the choice of the future educational path. The conducted research confirmed that social media are one of the most important sources of information about universities, just after personal sources such as family and friends.
Autor Magda Stachowiak-Krzyżan (WT / KMP)
Magda Stachowiak-Krzyżan
- Katedra Marketingu Produktu
Inne wersje tytułuSocial media as a source of information about universities among candidates for studies
Tytuł czasopisma/seriiMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, [Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.], ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (N/A 20 pkt)
Rok wydania2019
Tom34
Nr4
Paginacja65-88
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskimmedia społecznościowe, e-marketing, kandydaci na studia, pokolenie Z, komunikacja marketingowa, instytucje naukowe
Słowa kluczowe w języku angielskimsocial media, e-marketing, student candidates, generation Z, marketing communication, scientific institutions
Streszczenie w języku polskimGłównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia mediów społecznościowych w procesie poszukiwania informacji na temat uczelni wyższych przez potencjalnych kandydatów na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zebrano opinie młodzieży w odniesieniu do źródeł informacji wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych mediów społecznościowych. Zrealizowane badania potwierdziły, że media społecznościowe stanowią jedno z najważniejszych, zaraz za źródłami osobistymi takimi jak rodzina i znajomi, źródeł informacji o uczelniach wyższych. Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej.
DOIDOI:10.2478/minib-2019-0048
URL http://minib.pl/media-spolecznosciowe-jako-zrodlo-informacji-o-uczelniach-wyzszych-wsrod-kandydatow-na-studia/
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 15-07-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?