Media społecznościowe jako źródło informacji o uczelniach wyższych wśród kandydatów na studia

Magda Stachowiak-Krzyżan

Abstract

The main goal of the article is to indicate the importance of social media in the process of seeking information about universities by potential candidates for studies. To realize the set goal, quantitative research was carried out among a group of high school students, using the auditorium survey technique. The youth questionnaire was collected via the questionnaire for information sources used in the decisionmaking process about the choice of the future educational path. The conducted research confirmed that social media are one of the most important sources of information about universities, just after personal sources such as family and friends.
Author Magda Stachowiak-Krzyżan (WT / KMP)
Magda Stachowiak-Krzyżan,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsSocial media as a source of information about universities among candidates for studies
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, [Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych.], ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol34
No4
Pages65-88
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishmedia społecznościowe, e-marketing, kandydaci na studia, pokolenie Z, komunikacja marketingowa, instytucje naukowe
Keywords in Englishsocial media, e-marketing, student candidates, generation Z, marketing communication, scientific institutions
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest wskazanie znaczenia mediów społecznościowych w procesie poszukiwania informacji na temat uczelni wyższych przez potencjalnych kandydatów na studia. Dla zrealizowania postawionego celu przeprowadzono badania ilościowe wśród grupy uczniów szkół licealnych, techniką ankiety audytoryjnej. Za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zebrano opinie młodzieży w odniesieniu do źródeł informacji wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji o wyborze przyszłej drogi kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem różnych mediów społecznościowych. Zrealizowane badania potwierdziły, że media społecznościowe stanowią jedno z najważniejszych, zaraz za źródłami osobistymi takimi jak rodzina i znajomi, źródeł informacji o uczelniach wyższych. Połączenie technik marketingu, wykorzystujących potęgę mediów społecznościowych, ze stricte inżynierskimi wyzwaniami związanymi z odtworzeniem historycznego samolotu i zaprojektowaniem jego współczesnego odpowiednika daje możliwości potwierdzenia posiadanych zdolności technicznych i organizacyjnych przez instytucje badawczo-rozwojowe. W oparciu o powyższe działania budowana będzie baza danych osób zainteresowanych działalnością badawczo-rozwojową instytucji naukowych i ich wkładu w odtwarzanie historycznie ważnych wyrobów polskiej myśli technicznej.
DOIDOI:10.2478/minib-2019-0048
URL http://minib.pl/media-spolecznosciowe-jako-zrodlo-informacji-o-uczelniach-wyzszych-wsrod-kandydatow-na-studia/
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?