Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Potrzeba uściślenia versus bogactwo podejść paradygmatycznych jako wartość

Anna Łupicka

Abstract

The aim of this paper is to present selected ideas in the field of economic science from the point of view of their usefulness in considerating the influence of new areas in management (exercising power, using the resources of the organization, networking, coordination of activities, development of IT technologies) on the relationships between firms. The selected views of economic schools and their usefulness for creating the paradigms of management sciences are described.
Author Anna Łupicka (WZ / KLiT)
Anna Łupicka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsParadigms in Management Sciences. the Need for Specifying (there is Something Missing Here) Versus the Variety of Paradigmatic Perspectives as the Value
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages18-33
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishparadygmat, ekonomia behawioralna, teoria agencji, teoria perspektywy
Keywords in Englishparadigm, behavioural economics, agency theory, perspective theory
Abstract in PolishCelem artykułu jest dokonanie prezentacji wybranych poglądów i teorii z zakresu nauk ekonomicznych pod kątem ich przydatności do rozważań na temat wpływu nowych obszarów w zarządzaniu( sprawowanie władzy, wykorzystanie zasobów organizacji, sieciowość, koordynacja działań, rozwój technologii informatycznych) i potrzebę tworzenia nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/02_lupicka.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_02_lupicka.pdf 138.4 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?