The Stimulatory and Inhibitory Impact of Selected Polyphenols on the Growth of Probiotic Strain of Lactobacillus rhamnosus GG

Joanna Jasnowska-Małecka

Abstract

Polyphenols are common group of plant based bioactive compounds, which can effect on human health because of their antioxidant and antimicrobial properties. Thanks to their anti-inflammatory properties they are also used as compounds supporting/enhancing allergy treatment. The recent research reveal the ability of some polyphenolic compounds to stimulation of lactic acid bacteria growth, including probiotic strains. The aim of the presented work was evaluation the effect of some polyphenolic compounds on the growth of probiotic strain of lactic acid bacteria, i.e. Lactobacillus rhamnosus GG. The influence of flavonoids: naringenin, quercetin, as well as phenolic acids: gallic, ferulic and syringic was determined by 96-well microtitre plate assay. MRS broth containing polyphenols in the range of concentration 0.8 μg/ml to 0.1 mg/ml was inoculated with bacterial cultures. The medium without addition of polyphenols with the same amount of bacteria was a positive control. Microplates were incubated at 37°C for 20 h and to analyze the kinetics of growth the absorbance was measured at 600 nm in a microplate’s reader every 60 minutes. All tested compounds influenced on the growth of Lactobacillus rhamnosus GG. Both stimulatory and inhibitory effect dependent on the polyphenols concentration and on bacterial growth phase was observed. In the higher concentration quercetin inhibited the growth of Lactobacillus rhamnosus GG. Most of poliphenols showed the strongest effect mainly during first hours of incubation. Moreover, positive influence of some polyphenols was noticed after longer time of cultivation indicating the adaptive response of Lactobacillus rhamnosus GG.
Author Joanna Jasnowska-Małecka (WT / KPPJ)
Joanna Jasnowska-Małecka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
Book Juś Krzysztof, Jasnowska-Małecka Joanna, Bińczak Olga (eds.): Current Trends In Commodity Science: New Trends in Food Quality, Packaging and Consumer Behavior, 2015, University of Economics and Business. Faculty of Commodity Sciences, ISBN 978-83-938018-8-6, 203 p.
Keywords in Polishpolifenole, probiotyki, stymulacja, inhibicja, Lactobacillus rhamnosus GG
Keywords in Englishpolyphenol, probiotic, stimulation, inhibition, Lactobacillus rhamnosus GG
Abstract in PolishPolifenole są grupą bioaktywnych związków pochodzenia roślinnego, mających zdolność oddziaływania na ludzkie zdrowie, ze względu na swe właściwości przeciwutleniające i antybakteryjne. Dzięki swym właściwościom przeciwzapalnym są stosowane również jako związki wspierające leczenie alergii. Ostatnie badania wskazują na możliwość stymulacji wzrostu bakterii mlekowych, w tym szczepów probiotycznych przez niektóre związki polifenolowe. Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu kilku związków polifenolowych na wzrost probiotycznego szczepu bakterii mlekowych, tj. Lactobacillus rhamnosus GG. Efekt działania flawonoidów: naringiny, kwercetyny, jak również kwasów fenolowych: galusowego, ferulowego i syringowego był oznaczany przy użyciu 96-dołkowych płytek mikrotitracyjnych. Bulion MRS zawierający polifenole w stężeniach od 0,8 μg/ml do 0,1 mg/ml był inokulowany bakteriami Lactobacillus rhamnosus GG. Podłoże bez dodatku polifenoli zaszczepione tą samą ilością bakterii stanowiło pozytywną próbę kontrolną. Mikropłytki były inkubowane w 37°C przez 20 godzin. W celu zbadania kinetyki wzrostu bakterii wykonywano pomiary nefelometryczne hodowli przy 600 nm za pomocą spektrofotometrycznego czytnika mikropłytek co 60 minut. Wszystkie badane związki wykazały wpływ na wzrost bakterii L. rhamnosus GG. Zaobserwowano zarówno efekt stymulacji jak i hamowania wzrostu zależny od stężenia badanego związku, jak i fazy wzrostu bakterii. Kwercetyna w wyższych stężeniach hamowała wzrost L. rhamnosus GG. Większość polifenoli wykazała silniejszy efekt głownie w czasie pierwszych godzin inkubacji. Ponadto, zaobserwowano pozytywny wpływ niektórych polifenoli po dłuższym czasie hodowli wskazujący na możliwości adaptacyjne L. rhamnosus GG.
URL http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161012/1a110b881866631057/4-jasnowska-malecka-j-the-stimulatory-and-inhibitory-impact.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?