Oznaczanie zawartości kofeiny w naparach z herbat przy wykorzystaniu spektroskopii UV oraz NIR

Anna Dankowska , Paulina Misiak

Abstract

Celem niniejszej pracy było oznaczenie zawartości kofeiny przy wykorzystaniu spektroskopii UV w naparach sporządzonych z badanych 30 próbek herbat oraz sprawdzenie przydatności do tego celu pomiarów widm NIR. O przydatności pomiarów widm uzyskanych w bliskiej podczerwieni wnioskowano na podstawie współczynników korelacji uzyskanych między oznaczonymi zawartościami kofeiny na podstawie pomiarów UV, a parametrami charakteryzującymi widma lub fragmenty widm NIR.
Author Anna Dankowska (WT / KTAS)
Anna Dankowska,,
- Department of Food Commodity Science
, Paulina Misiak (WT / KTAS)
Paulina Misiak,,
- Department of Food Commodity Science
Pages165-175
Publication size in sheets0.5
Book Słupski Jacek, Tarko Tomasz, Drożdż Iwona (eds.): Składniki bioaktywne surowców i produktów roślinnych, 2018, Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, ISBN 978-83-946796-1-3, 306 p.
Keywords in Polishkofeina, herbata, metody spektroskopowe, UV, NIR
Keywords in Englishcaffeine, tea, spectroscopic methods, UV, NIR
URL http://www.pttzm.org/attachments/File/MONOGRAFIA2018t1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-04-2020, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?