Możliwości elektronizacji procedur transgranicznych wykorzystywanych przez krajowe wymiary sprawiedliwości w Unii Europejskiej

Ewa Dobrzeniecka

Abstract

The article presents the necessity and conditions of the emergence of a digital single market in Europe, both from the point of view of the individual citizen, the entrepreneur, and the international community. Europe's digital economy covers many areas directly relevant to everyday life and business. The main areas of digitization is the e-society, e-commerce, e-health, e-government, e-procurement and e-education. However, all these aspects have one common denominator that connects them strongly. All transnational transactions and agreements require a common, transparent and secure rights and law i.e. international e-Justice, which simplifies and speeds up the traditional justice in the EU Member States. Then, the article describes two flagship projects, funded by the European Commission, supporting the implementation of e-Justice, i.e. e-CODEX and e-SENS (ICT PSP). Next, the details of the prepared pilot use cases of the e-SENS in the area of e-Justice concerning matrimonial matters and parental responsibility and the European Account Preservation Order (EAPO) are presented.
Author Ewa Dobrzeniecka (UEP)
Ewa Dobrzeniecka,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsPossibilites for Digitization of Cross-border Procedures Used by National Judicial Systems within European Union
Journal seriesLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów , ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages48-51
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinteroperacyjność, transakcje transgraniczne, usługi cyfrowe, e-sprawiedliwość
Abstract in PolishArtykuł przedstawia konieczność oraz uwarunkowania powstawania jednolitego rynku cyfrowego w Europie, zarówno z punktu widzenia pojedynczego obywatela, przedsiębiorcy, jak i społeczności międzynarodowej. Europejska gospodarka cyfrowa obejmuje wiele dziedzin odnoszących się bezpośrednio do życia codziennego, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Główne obszary digitalizacji to e-społeczeństwo, e-handel, e-zdrowie, e-administracja, e-zamówienia publiczne oraz e-edukacja. Jednak wszystkie te aspekty mają jeden, wspólny mianownik, który łączy je wyjątkowo mocno. Otóż, wszystkie transnarodowe transakcje i umowy wymagają zastosowania wspólnego, przejrzystego i bezpiecznego prawa - międzynarodowej e-sprawiedliwości, która ułatwia i przyspiesza działanie tradycyjnego wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich UE. W dalszej części artykuł opisuje 2 sztandarowe projekty Komisji Europejskiej, wspierające wdrożenie e-sprawiedliwości: e-CODEX i e-SENS (ICT PSP). Szczegółowo przedstawiono też przygotowane pilotaże projektu e-SENS w obszarze e-sprawiedliwości, dotyczące spraw małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej (matrimonial matters and parental responsibility) oraz europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym (European Account Preservation Order).
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?