Istotność jako podstawowe kryterium selekcji kluczowych mierników dokonań (KPIS)

Andrzej Niemiec

Abstract

The importance of key performance indicators is often regarded as a basic criterion for their selection in performance management. It is the main idea of many prioritization methods of key performance indicators, at the stage of development and evaluation of their system. The aim of the article is the empirical verification of this criterion, and chosen method of KPIs prioritization.During the survey a number of disadvantages of the chosen method were identified, such as: promotion of synthetic, lag indicators, which should constitute only 20% of measures set, favouring the „output” connected to the financials, or a client, strong dependence of the selected study sample. The conclusion is that the importance criterion methods of KPIs prioritization should be used only as a complementary methods of KPIs selection.
Author Andrzej Niemiec (WZ / KCAFiW)
Andrzej Niemiec,,
- KCAFiW
Other language title versionsImportance as The Main Criterion of Key Performance Indicators Prioritization
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages264-275
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishkluczowe mierniki dokonań, KPIs, istotność, selekcja
Keywords in Englishkey performance indicators, KPIs, importance, prioritization
Abstract in PolishIstotność kluczowych mierników dokonań jest często uważana za podstawowe kryterium ich wyboru na potrzeby zarządzania dokonaniami. Jest ono ideą szeregu metod selekcji kluczowych mierników dokonań na etapie tworzenia i ewaluacji ich systemu. Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna tego kryterium, a zarazem wybranej metody selekcji KPIs. W trakcie badań ankietowych zidentyfikowano szereg mankamentów wybranej metody selekcji KPIs, takich jak: promowanie wskaźników syntetycznych – opóźnionych, które powinny stanowić jedynie 20% mierników, rekomendowanie pomiaru procesów i zjawisk „na wyjściu”, jak obszar finansów czy klienta, oraz znaczna subiektywność wyniku w zależności od dobranej próby badawczej. Konkluzją jest stwierdzenie, że metody selekcji KPIs oparte jedynie na kryterium istotności miernika powinny być, co najwyżej, metodami uzupełniającymi proces selekcji mierników KPIs
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=37958
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-25)
Additional fields
Tytuł numeruDylematy zarządzania kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?