Economic Platforms and Hotel Industry in the ASEAN Countries: A Narrative Review of Literature

Meghdad Abbasian Fereidouni , Sara Ravan Ramzani , Valliappan Raju , Arkadiusz Kawa

Abstract

This study aims to explore the opportunities and challenges related to the eco-nomic platforms for the hotel industry, with an emphasis on the emergence of an integrated platform for the ASEAN (Association of South East Asian Nations) hotel industry. Through a narrative review of the three main academic databases and ap-plying the inclusion criteria, the authors thoroughly analysed 17 selected papers, thematically to systematically, and identified three common themes. The findings indicate that the studies on the economic platforms in the hotel industry are mostly concentrated on the components related to hotel performance, competition, and cus-tomer satisfaction. The authors incorporated the findings to the current status of the economic platforms in the ASEAN countries and determined some insightful recommendations addressing the gaps occurring in regulations, productivity and technology for both hoteliers and policy makers. The limitations and insights for a future research are also provided
Author Meghdad Abbasian Fereidouni - Limkokwing University of Creative Technology (LUCT) - Cyberjay
Meghdad Abbasian Fereidouni,,
-
, Sara Ravan Ramzani - Limkokwing University of Creative Technology (LUCT) - Cyberjay
Sara Ravan Ramzani,,
-
, Valliappan Raju - Limkokwing University of Creative Technology (LUCT) - Cyberjay
Valliappan Raju,,
-
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsPlatformy ekonomiczne i branża hotelarska w krajach ASEAN: opisowy przegląd literatury
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No6 (377), tom II
Pages173-187
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishplatforma, gospodarka współdzielona, inteligentna turystyka, ASEAN, branża hotelarska
Keywords in Englishplatform, sharing economy, smart tourism, ASEAN, hotel industry
Abstract in PolishArtykuł ma na celu zbadanie możliwości i wyzwań związanych z platformami ekonomicznymi dla branży hotelarskiej, z naciskiem na powstanie zintegrowanej platformy dla branży hotelarskiej ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południo-wo-Wschodniej). W ramach narracyjnego przeglądu trzech głównych naukowych baz danych dokładnie przeanalizowano 17 wybranych artykułów, na podstawie których zidentyfikowano trzy wspólne tematy. Wyniki badań wskazują, że badania nad platformami ekonomicznymi w branży hotelarskiej koncentrowały się głównie na komponentach związanych z wynikami hoteli, konkurencją i satysfakcją klientów. Uwzględniono wyniki badań do obecnego stanu platform ekonomicznych w krajach ASEAN i określono kilka zaleceń do istniejących luk w przepisach, produktywności i technologii, zarówno dla hotelarzy, jak i decydentów w zakresie polityki. Przedstawiono również ograniczenia i spostrzeżenia dla przyszłych kierunków badań.
URL https://www.researchgate.net/profile/Meghdad_Abbasian_Fereidouni/publication/331397033_Economic_Platforms_and_Hotel_Industry_in_the_ASEAN_Countries_A_Narrative_Review_of_Literature/links/5c775063299bf1268d2b172e/Economic-Platforms-and-Hotel-Industry-in-the-ASEAN-Countries-A-Narrative-Review-of-Literature.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 11-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?