Znaczenie ekonomii przestrzennej w wykształceniu ekonomisty

Waldemar Budner

Abstract

The paper discusses the need for taking into account spatial economics, derived from the geographical research tradition, in the education of economists. It discusses the perception of space in the analysis of economic phenomena and processes and the role this plays in the education of economists. The analysis shows what scientific problems and what issues can and should be the subject of academic education. In addition, the paper defines the scope of interest for spatial economics and its relationships with related disciplines.
Author Waldemar Budner (WZ / KEPiŚ)
Waldemar Budner,,
- Department of Spatial and Environmental Economics
Other language title versionsThe Significance of Spatial Economics in Economic Education
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No5
Pages64-81
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polish ekonomia, geografia ekonomiczna, ekonomia przestrzenna, kształcenie
Keywords in Englisheconomics, economic geography, spatial economics, education
Abstract in PolishW pracy podjęto rozważania dotyczące potrzeby uwzględnienia ekonomii przestrzennej - wywodzącej się z geograficznej tradycji badań w kształceniu ekonomistów. Określono rolę, jaką odgrywa w wykształceniu ekonomistów postrzeganie przestrzeni w analizie zjawisk i procesów gospodarczych. Przeprowadzona analiza wskazuje, jakie problemy naukowe oraz jakie zagadnienia mogą i powinny być przedmiotem nauczania akademickiego. Ponadto w pracy określono zakres zainteresowań ekonomii przestrzennej i jej stosunek do dyscyplin pokrewnych.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_budner.pdf
Languagepl polski
File
04_budner.pdf 1.64 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?