Oblicza pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu - z perspektywy instytucjonalnej

Beata Stępień

Abstract

The aim of this article is to show that the choice and adherence to a particular methodological paradigm (together with the use of certain research methods) is shaped not only by scientific choice, but results from environmental pressure. Th e article begins with a short presentation of the methodology and institutions' traits, that provides the grounds to collate methodology with a set of procedural rules in science. Such an understanding allows the analysis of the creation, choice and paradigmatic adherence from the point of view of environmental pressure and legitimacy. The last part of the paper is an initial conceptual framework that describes relationships between an environmental variability/ turbulence and isomorphic and pro-active, rule breaking behaviour of scientists and academicians , concerning the choice and usage of certain research methods.
Author Beata Stępień (WGM / KZM)
Beata Stępień,,
- Department of International Management
Other language title versionsFaces of Methodological Pluralism in Management Science - an Institutional Perspective
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages48-62
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmetodologia nauk o zarządzaniu, metodologiczny pluralizm, instytucje, izomorfi zm, paradygmaty metodologiczne, legitymizacja środowiskowa
Keywords in Englishmethodology in management science, methodological pluralism, institutions, isomorphism, methodological paradigms, legitimacy
Abstract in Polish Celem artykułu jest pokazanie, że wybór i przynależność badacza do paradygmatu metodologicznego i stosowanie konkretnych schematów postępowania badawczego jest uwarunkowane nie tylko merytorycznie, ale też środowiskowo. Artykuł rozpoczyna się prezentacją metodologii jako zbioru reguł gry. Takie rozumienie metodologii pozwala spojrzeć na tworzenie, wybór i przynależność badaczy do określonych paradygmatów metodologicznych przez pryzmat środowiskowej legitymizacji i presji. Ostatnia część artykułu ma charakter wstępnej koncepcji teoretycznej; jest próbą nakreślenia związków pomiędzy zmiennością otoczenia a amorfi cznymi i izomorfi cznymi wyborami i stosowaniem metod badawczych przez badaczy i organizacje naukowe.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.4
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/04_stepien.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_04_stepien.pdf 141.22 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2021-07-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?