Kształtowanie ryzyka w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw

Milena Ratajczak-Mrozek , Filip Nowacki

Abstract

The aim of the article is to analyze the companies' perception of the risk and its factors in domestic and international supply chains as well as to identify applicable solutions to minimize this risk. Based on the study conducted on a group of 281 companies, the authors analyze companies' risk perception depending on their size, the industry in which they operate and their relations with national and foreign entities. The article identifies risk factors perceived by companies in their relations with domestic and foreign suppliers and customers, as well as applied solutions to minimize the potential risk. The analysis showed a higher level of risk in international supply chains and also a higher level of risk for enterprises dealing with customers than suppliers.
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
, Filip Nowacki (WGM / KMM)
Filip Nowacki,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsRisk Formation in National and International Supply Chains
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2016
No7
Pages2-7
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkrajowe i międzynarodowe łańcuchy dostaw, ryzyko w łańcuchach dostaw
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza sposobu postrzegania przez przedsiębiorstwa ryzyka i jego czynników w krajowych i międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz wskazanie stosowanych rozwiązań dla ich minimalizowania. Na podstawie przeprowadzonego badania na grupie 281 przedsiębiorstw, autorzy dokonują analizy postrzegania ryzyka przez przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości, branży w jakiej działają oraz posiadanych relacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. W artykule dokonano identyfikacji czynników ryzyka postrzeganych przez przedsiębiorstwa przy kontaktach z dostawcami oraz klientami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a także metod minimalizacji potencjalnego ryzyka, jakie wykorzystują w swojej działalności badane podmioty. Analiza wykazała wyższy poziom ryzyka w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a także wyższy poziom ryzyka w kontaktach przedsiębiorstw z klientami niż dostawcami.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2021-01-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?