Kluczowe wyzwania dla lidera strategicznej sieci biznesowej działającej na zagranicznym rynku usług

Aleksandra Hauke-Lopes

Abstract

The article presents selected aspects of a strategic network approach as an optimisation method for operating in a foreign service-market. The important tasks for the leading enterprise of a strategic network are considered to include concentrating on five areas: strategy, core competencies, relationships within the network, external environment, and people. These areas significantly affect the competitive position of the leading enterprise in a new market. The key challenges for the leading enterprise of a strategic business network in a foreign service-market include the implementation of the strategy (including the creation of an appropriate business model and the development of cooperation in the network) and the transfer of knowledge (enhancing the process and removing barriers to knowledge transfer in the network). In order to succeed in a new market, the leading enterprise of a strategic business network should be constantly active in both these key areas.
Author Aleksandra Hauke-Lopes (WGM / KMM)
Aleksandra Hauke-Lopes,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsKey Challenges for the Leader of a Strategic Business Network Operating in a Foreign Market
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No1
Pages7-26
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishstrategiczna sieć biznesowa, podejście sieciowe, transfer wiedzy, zagraniczny rynek usług
Keywords in Englishstrategic business network, network approach, knowledge transfer, foreign service market
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wybrane aspekty strategicznej sieci biznesowej jako podejścia optymalizującego działalność przedsiębiorstwa na zagranicznym rynku usług. Za istotne zadania dla lidera strategicznej sieci biznesowej uważa się koncentrację w pięciu obszarach: strategii, kluczowych kompetencjach, relacjach z kooperantami, otoczeniu zewnętrznym oraz pracownikach. Obszary te znacząco wpływają na pozycję konkurencyjną lidera na nowym rynku usług. Do kluczowych wyzwań stojących przed liderem strategicznej sieci biznesowej działającym na zagranicznym rynku usług zalicza się w artykule realizację strategii (w tym stworzenie odpowiedniego modelu biznesowego oraz rozwój współpracy w sieci) oraz transfer wiedzy (wspieranie tego procesu oraz likwidowanie barier w transferze wiedzy w sieci). Lider strategicznej sieci biznesowej, w celu osiągnięcia sukcesu na nowym rynku usług, powinien być stale aktywny w obu kluczowych obszarach.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/01_hauke-lopes.pdf
Languagepl polski
File
01_hauke-lopes (1).pdf of 04-03-2019
183.29 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*8 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?