Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego

Marcin Spychała

Abstract

The article presents differentiation of the socio-economic development in the districts of the Wielkopolska Voivodeship. The level of development has been determined on the basis of synthetic measure showing the distance of the district from the adopted model of development resulting from the reduction of the output characteristics by a special Hellwig's method. The article verifies the hypothesis that socio-economic development in the districts of the Wielkopolska Voivodeship is highly diversified, and its highest level is recorded in the largest cities.
Autor Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuDifferentiation of The Socio-Economic Development in The Districts of The Wielkopolska Voivodeship
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr487
Paginacja293-305
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimmiernik syntetyczny, redukcja Hellwiga, odległość od wzorca
Słowa kluczowe w języku angielskimsynthetic indicator, Hellwig’s reduction, distance from the model
Streszczenie w języku polskimW opracowaniu określono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego na podstawie 53 wskaźników ujętych w ramach 5 czynników rozwoju regionalnego: kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, kapitału materialnego, kapitału finansowego oraz innowacyjności. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w układzie powiatów. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziom rozwoju jego czynników zostanie określony na podstawie miernika syntetycznego ukazującego odległość taksonomiczną danego powiatu od przyjętego wzorca rozwoju. W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której rozwój społeczno-gospodarczy w powiatach województwa wielkopolskiego jest mocno zróżnicowany, a najwyższy jego poziom odnotowuje się w dużych miastach regionu - Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.487.26
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39279&from=publication
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*4 (2020-11-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?