Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w formie city break

Andrzej Szymkowiak

Abstract

In the initial part of this paper the author identifies the term city break and the factors influencing the decision-making process with regard to the willingness to spend time in such a way as well as choosing the place to spend a city break. The article discusses the issue of the proportion of offers promoting this form of tourism on group buying portals in the total number of offers and in the number of other tourist offers. A quantitative and qualitative analysis has been performed on the offers of group buying portals and on their impact on city breaks. The data, collected between January 2012 and October 2013, made it possible to analyse the deals offered on group buying portals, divided into domestic and foreign as well as long and short breaks. The paper also examines the possibility of using group buying sites targeted at business customers, as well as containing suggestions relating to intensifying efforts to improve the promotion and effectiveness of city tourism, and recommendations for further research.
Author Andrzej Szymkowiak (WZ / KHiM)
Andrzej Szymkowiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsGroup Buying Portals as a Tool for Promoting City Break Holidays
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No3
Pages136-153
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishportale zakupów grupowych, city breaks, oferty promocyjne, aplikacje mobilne, determinanty city breaks, turystyka miejska
Keywords in Englishgroup buying portals, city breaks, promotional off ers, mobile applications, determinants of city breaks, city tourism
Abstract in PolishW niniejszym artykule przedstawiono wyniki wyczerpującej obserwacji przeprowadzonej wśród ofert portali zakupów grupowych. Szczególną uwagę zwrócono na krótkookresowe oferty turystyczne w miastach w Polsce i w Europie. Wykorzystanie narzędzi portali zakupów grupowych zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej w sposób znaczący przyczynia się do promocji turystyki miejskiej w krajowej i międzynarodowej skali. Punktem wyjściowym jest właściwa identyfikacja problematyki turystyki miejskiej i city breaks. Oferty na portalach zakupów grupowych są odpowiedzią na część zidentyfikowanych w niniejszym artykule determinantów warunkujących podróże w formule city break. Problem poruszony w artykule dotyczy udziału ofert promujących taką formę turystyki na portalach zakupów grupowych w odniesieniu do wszystkich ofert oraz w kontekście innych ofert turystycznych na portalach zakupów grupowych. Na podstawie danych całkowitych gromadzonych w sposób ciągły z okresu od stycznia 2012 roku do października 2013 roku, dokonano analizy danych liczbowych ofert w podziale na pobyty krótkoterminowe, długoterminowe i wycieczki zorganizowane, oferty pobytowe w miastach i w regionach turystycznych, udział wszystkich ofert turystycznych w ofertach promocyjnych na portalach zakupów grupowych oraz podział na propozycje krajowe i zagraniczne. W celu zobrazowania omawianego zagadnienia w odniesieniu do turystyki miejskiej przywołano właściwe przykłady w celu przedstawienia wyników badań jakościowych. W opracowaniu podjęto również rozważania dotyczące możliwości wykorzystania portali zakupów grupowych ukierunkowanych na odbiorców biznesowych, dalsze propozycje intensyfikacji działań w celu poprawy efektywności i promocji turystyki miejskiej oraz rekomendacje dalszych badań.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/08_szymkowiak.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_08_szymkowiak.pdf 122.11 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?