Krajowe obszary ryzyka zewnętrznego jako kryterium selekcji podatników VAT do kontroli podatkowych

Małgorzata Hybka

Abstract

VAT is considered as one of the most important sources of public revenue. In the EU member states VAT collection efficiency is strongly affected by the scale of tax evasion. The key instrument used to counteract this evasion, no matter the member state, are tax audits. Efficiency of these audits depends, above all, on the audit selection methods. In Poland since 2005 taxpayers are selected for tax audits, inter alia, on the basis of identified external risk areas. The main aim of this article is to evaluate this selection method for VAT audits. The article also adresses selected aspects of VAT collection efficiency in Poland especially the scale of VAT fraud.
Autor Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuExternal Risk Areas at National Level as a Criterion for the Selection of Taxpayers for Vat Audits
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr509
Paginacja110-121
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskimpodatek od wartości dodanej, kontrola podatkowa, zarządzanie ryzykiem podatkowym
Słowa kluczowe w języku angielskimVAT, tax audit, tax risk management
Streszczenie w języku polskimPodatek od wartości dodanej jest jednym z najistotniejszych źródeł dochodów publicznych. W państwach członkowskich Unii Europejskiej jego wydajność fiskalną obniżają znacząco oszustwa podatkowe. Kluczowym instrumentem przeciwdziałania tym oszustwom, niezależnie od państwa, są kontrole wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od metod selekcji podatników do kontroli. W Polsce od 2005 r. selekcja ta jest dokonywana m.in. z wykorzystaniem krajowych i wojewódzkich obszarów ryzyka zewnętrznego. Celem artykułu jest ocena zastosowania tej metody selekcji podatników w przypadku podatku od wartości dodanej. W jego treści odniesiono się także do aktualnych problemów związanych z poborem tego podatku, w tym w szczególności oszustw podatkowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.509.09
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46037
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 21-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?