Korzyści z wdrożenia EMAS w kontekście zarządzania procesowego

Alina Matuszak-Flejszman

Abstract

This article attempts to identify opportunities to integrate the requirements of the EMAS regulation with elements of process management, management by objectives, and management competencies in the effective management of significant environmental aspects in public administration offices. This article aims to show the benefits arising from the implementation of EMAS in the context of process management, management by objectives, and management competences in the Regional Directorates of Environmental Protection in Poland. The author undertook analysis of 16 Regional Directorates of Environmental Protection in order to verify the effectiveness of the implementation of EMAS in terms of process management, management by objectives and competencies.
Author Alina Matuszak-Flejszman (WT / KEJ)
Alina Matuszak-Flejszman,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsBenefits from Implementation of EMAS in the Context Process Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No12
Pages20-45
Publication size in sheets1.25
Keywords in PolishEMAS, RDOŚ, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesowe, zarządzanie przez kompetencje
Keywords in Englisheco management and audit scheme (EMAS), Regional Directorates of Environmental Protection (RDEP), management by objectives, process management, management by competences
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę wskazania możliwości zintegrowania wymagań zawartych w rozporządzeniu EMAS z elementami zarządzania procesowego, zarządzania przez cele oraz zarządzania przez kompetencje w celu skutecznego zarządzania znaczącymi aspektami środowiskowymi w urzędach administracji publicznej. Celem artykułu jest ukazanie korzyści wynikających z wdrożenia EMAS w kontekście zarządzania procesowego, zarządzania przez cele oraz zarządzania przez kompetencje w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska w Polsce. Poddanych zostało analizie 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w celu zweryfikowania skuteczności wdrożenia EMAS w aspekcie zarządzania procesowego, zarządzania przez cele oraz kompetencje.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.12.2
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/02_matuszak-flejszman.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_02_matuszak-flejszman.pdf 414.18 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?