System socjalnej pomocy mieszkaniowej w Polsce i jego ocena

Andrzej Przymeński

Abstract

Artykuł zaw­iera opis sys­temu soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej w Polsce, ocenę jego sprawności i skuteczności, a także rekomen­dacje doty­czące jego roz­woju. Benefic­jen­tami soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej jest w Polsce około 500 tys. jedno– i wieloosobowych gospo­darstw domowych o nis­kich i bardzo nis­kich dochodach. W soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej wyko­rzysty­wane są obec­nie cztery instru­menty: dwa typy najmu mieszkań (w tym lokali soc­jal­nych), dodatki mieszkan­iowe oraz obniżki czyn­szu. Pol­ski sys­tem soc­jal­nej pomocy mieszkan­iowej powinien rozwi­jać się w kierunku stop­niowego rozsz­erza­nia gwarancji dostępu do mieszkań dla gospo­darstw domowych, które włas­nym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić.
Author Andrzej Przymeński (WE / KSiF)
Andrzej Przymeński,,
- Department of Sociology and Philosophy
Journal seriesPolityka Społeczna, ISSN 0137-4729, (B 12 pkt)
Issue year2016
No2 (503)
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsoc­jalna pomoc mieszkan­iowa, bez­pieczeństwo mieszkan­iowe, mieszka­nia komu­nalne, lokale soc­jalne
URL https://www.ipiss.com.pl/psnumery/503og
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-05-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?