Nowa perspektywa bilansu – model 2MR

Marzena Remlein , Małgorzata Rówińska

Abstract

The aim of chapter is to present critical views on contemporary financial reporting, in particular on the structure of the balance sheet. It present the author’s proposal of new structure of assets, liabilities and capital, on background of selected balance theory. The intention of authors, the proposed balance sheet structure should lead to increased understandability and comparability, and thus the utilities of reporting information.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
, Małgorzata Rówińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, MNiSW [80]
Małgorzata Rówińska,,
-
Other language title versionsNew balance sheet perspective – 2MR model
Pages276-289
Publication size in sheets0.65
Book Hońko Stanisław, Lulek Adam (eds.): Rachunkowość finansowa w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, vol. 1094, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ISBN 978-83-7972-319-5, 320 p.
Keywords in Polishbilans, aktywa, pasywa, teorie bilansowe
Keywords in Englishbalance sheet, assets, liabilities and capital, balance theories
Abstract in PolishCelem rozdziału jest prezentacja krytycznych poglądów na temat współczesnej sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczących struktury bilansu. Na tle wybranych teorii bilansowych przedstawiono propozycję nowego ujęcia aktywów i pasywów w bilansie. W zamierzeniu autorek zaproponowana struktura bilansu powinna doprowadzić do zwiększenia zrozumiałości, porównywalności, a tym samym użyteczności informacji sprawozdawczych.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 29-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?