Możliwości zapobiegania agresywnemu planowaniu finansowemu

Małgorzata Hybka

Abstract

Tax planning strategies are growing more and more sophisticated over time. For many OECD member states, these strategies applied by multinational corporations result in an immense loss of tax revenue. Therefore counteracting aggressive tax planning has become a priority of tax policy for both the OECD and the European Union. The aim of this article is to analyze selected aggressive tax planning schemes. It also presents definition of aggressive tax planning, reviews its instruments and scale. Moreover it indicates and describes the means to combat aggressive tax planning, such as transfer pricing regulations, institution of controlled foreign corporation, general anti avoidance rules and thin capitalization provisions.
Autor Małgorzata Hybka (WE / KFP)
Małgorzata Hybka
- Katedra Finansów Publicznych
Tytuł czasopisma/seriiKWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, ISSN 2082-0976, (B 9 pkt)
Rok wydania2015
Nr3 t. 4
Paginacja115-128
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimplanowanie finansowe, podatki, unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, raje podatkowe
Słowa kluczowe w języku angielskim tax avoidance, tax planning, tax havens
Streszczenie w języku polskimNiniejszy artykuł jest poświęcony problematyce agresywnego planowania podatkowego. W treści artykułu wyjaśniono to pojęcie oraz wskazano jego skutki i skalę. Opracowanie przedstawia również wybrane instrumenty i schematy agresywnego planowania podatkowego. W ostatniej części zostały scharakteryzowane środki stosowane przez państwa OECD w celu przeciwdziałania opisywanemu zjawisku.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/Documents/MH234.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 9.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*6 (2020-01-19)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruFinanse publiczne i ubezpieczenia
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?