Przyczyna czy funkcja? O XIX-wiecznej rewolucji w teorii wartości i jej konsekwencjach dla współczesnej ekonomii

Katarzyna Appelt

Abstract

A 19th-century revolution in the theory of value did change both an understanding and an approach to the concept of value. However, as Taylor [1958] noticed, a fundamental change in the theory of value was not subjectivism but a concept of utility and a notion of interdependence. As a result, contemporary schools of economics such as neoclassical and mathematical ones recognize the economic phenomena as a functional adequacy. The article proves that giving up the causal thinking for functional adequacy may generate adverse effects/results in science. Functional adequacy does not explain the nature of phenomena. It resolves in fact to the scientific description. Moreover, it has been noticed that the followers of the positivism school recognize interdependence relations not referring to value theory which is a fundamental element of the theory of prices. In addition, it has been stressed that resigning from causal thinking may lead to the logical fallacy called circulusvitiosus. Functional adequacy does not include a category of time which is a basic category in exchange relations.
Author Katarzyna Appelt (WGM / KFM)
Katarzyna Appelt,,
- Department of International Finance
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No2
Pages5-15
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrewolucja subiektywistyczna, pozytywizm, indukcja, współzależ- ność zjawisk, funkcjonalna odpowiedniość, rozumowanie przyczynowe, dedukcja
Keywords in English subjectivist revolution, positivism, induction, interdependence, func- tional adequacy, theory of value, causal thinking, theory of value, deduction
Abstract in PolishRewolucja subiektywna w ekonomii końca XIX wieku nadała pojęciu wartość charakter subiektywny. Tymczasem, jak zauważył E. Taylor [1958], zasadniczą zmianą w teorii ekonomii był nie subiektywizm, a wprowadzenie rachunku marginalnego oraz kategorii współzależności. Współczesna ekonomia, tj. szkoły: neoklasyczna, matematyczna i keynesowska, ujmują zjawiska w stosunki odpowiedniości funkcyjnej. Jedyną szkołą, która utrzymała za szkołą klasyczną zasadę przyczynowości jako fundamentalną zasadę systemu teoretycznego ekonomii, jest szkoła Carla Mengera. W artykule wykazano, że odrzucenie podejścia przyczynowego na rzecz podejścia funkcyjnego może rodzić niepożądane z punktu widzenia celu nauki skutki. Funkcjonalna odpowiedniość ze swej istoty nie wyjaśnia sensu zjawiska. Jest jedynie sposobem ujęcia obserwowanych zjawisk - sprowadza się więc do opisu. Wyznawcy podejścia funkcyjnego budują prawa, tj. rozpoznają stosunki odpowiedniości bez odwoływania się do podmiotów stosunków wymiennych. Tym samym ujęcie zjawisk jako stosunki odpowiedniości jest oderwane od kategorii wartości stanowiącej podstawę teorii wymiany i cen. Podkreśla się również, że porzucenie pojęcia przyczyny może prowadzić do błędów logicznych circulus vitiosus.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.2.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/01_appelt.pdf
Languagepl polski
File
Appelt.pdf 1.74 MB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeru Biznes międzynarodowy - z perspektywy przedsiębiorstw i tworzenia wartości
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?