Exhibition Industry in Poland - Current Status and Trends

Piotr Zmyślony , Krzysztof Borodako

Abstract

For many years exhibition industry has developed dynamically noting fluctuations and reacts to external influences. The aim of the paper is to examine quantitative and qualitative changes in Polish exhibition industry in the context of global changes. The analysis of the available data confirms that the industry has grown and changed within the past 10 years. The strong oligopolistic dominance of Poznań, Kielce, Cracow, Warsaw, and Lublin centres was identified. The market has been driven by the demand of visitors with strong support of the stable number of exhibitors. The relative decline of B2B exhibitions' market share and simultaneous increasing popularity of B2C and mixed events, especially those dedicated to leisure, hobby and entertainment, were also identified.
Author Piotr Zmyślony (WGM / KT)
Piotr Zmyślony,,
- Department of Tourism
, Krzysztof Borodako - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Krzysztof Borodako,,
-
Other language title versionsPrzemysł targowy w Polsce - stan obecny i trendy
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4
Pages209-221
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzemysł targowy, przemysł spotkań, targi, turystyka biznesowa, trendy, Polska
Keywords in Englishexhibition industry, meetings industry, trade fair, business tourism, trends, Poland
Abstract in PolishPrzemysł targowy rozwijał się dynamicznie od wielu lat, przechodząc zmiany i reagując na zewnętrzne wpływy. Celem pracy jest ilościowe i jakościowe zbadanie przemian w polskim przemyśle targowym w kontekście procesów globalnych. Analiza dostępnych danych potwierdza, że w ostatnich 10 latach przemysł rozrósł się i przekształcił od wewnątrz. Zauważono silną, oligopolistyczną dominację ośrodków w Poznaniu, Kielcach, Krakowie, Warszawie i Lublinie. Rynek napędza popyt gości przy mocnym wsparciu stałej liczby wystawców. Zwrócono również uwagę na względny zanik udziałów rynkowych wystawców B2B, przy jednocześnie rosnącej popularności B2C i wydarzeń mieszanych, szczególnie tych poświęconych wypoczynkowi, hobby i rozrywce.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/mGZI5dWNQ02C1httTGeDOTE2K.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 14-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?