Wzrost gospodarczy Brazylii po kryzysie finansowym 2008 roku

Paweł Jaskuła

Abstract

Znaczący wzrost gospodarczy krajów BRIC, który miał miejsce w latach 2001–2010 roku był solidną podstawą do wysnucia tezy o rodzącej się nowej sile ekonomicznej na świecie. Kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2008 roku okazał się dużym wyzwaniem, w szczególności dla krajów opierających swój rozwój na sprzedaży surowców mineralnych. Zarówno Rosja, jak i Brazylia odnotowały spowolnienie ekonomiczne, co doprowadziło je nie tylko do stagnacji, ale wręcz kilkuletniej recesji. Celem tego tekstu jest przedstawienie obecnej pozycji Brazylii na forum gospodarki globalnej, która coraz bardziej opiera się na wiedzy oraz zaawansowanych technologiach. To jedno z najbardziej rozwiniętych państw Ameryki Południowej niewątpliwie dysponuje imponującym potencjałem prowzrostowym, natomiast w ostatniej dekadzie wyraźnie oddaliło się od statusu gospodarki wzrastającej, którą, zdaniem wielu badaczy, jeszcze do niedawna była.
Author Paweł Jaskuła (WGM / KMSG)
Paweł Jaskuła,,
- Department of International Economics
Pages55-68
Publication size in sheets0.65
Book Przybylska-Kapuścińska Wiesława, Mazur Grzegorz (eds.): Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny, Debiuty Ekonomiczne, no. 19, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISBN 978-83-66199-45-3, 151 p.
Keywords in PolishBrazylia, Kooperacja pomiędzy biznesem, a ośrodkami akademickimi, międzynarodowy łańcuch dostaw, start-up, wzrost goposdarczy
Keywords in EnglishBrazil, Cooperation between Business and Academia, International Supply Chain, Start-Up, Eonomic Growth
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 24-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?