Rola znormalizowanych systemów jakości w nadzorowaniu dostawców przedsiębiorstwa handlu detalicznego w świetle procesów globalizacji i internacjonalizacji działalności

Paweł Dobski

Abstract

Retail companies increasingly have to supervise their suppliers in order to guarantee their customers the quality of goods they need. In this context, the Supply Chain Management concept seems to be important. Sales companies selling fast moving consumer goods increasingly require their suppliers to meet the requirements of the following systems: ISO 22000, HCCAP, GMP, GHP, GAP, BRC, IFS.
Author Paweł Dobski (WZ / KHiM)
Paweł Dobski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Role of Standardised Quality Schemes in Supervising the Suppliers of Retail Businesses in the Light of Globalisation and Internationalisation Processes
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No6(377), tom II
Pages85-97
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie łańcuchem dostaw, globalizacja, systemy jakości
Keywords in English supply chain management, globalisation, quality system
Abstract in PolishWzrost konkurencji zmusza przedsiębiorstwa do optymalizowania procesów związanych z dystrybucją produktów. Przedsiębiorstwa handlu detalicznego chcąc zagwarantować swoim klientom towary odpowiedniej jakości w coraz większym stopniu muszą nadzorować swoich dostawców. W tym kontekście istotna wydaje się być koncepcja Supply Chain Management. Celem artykułu jest wskazanie, w jakim stopniu znormalizowane systemy jakości oraz standaryzacja współpracy z dostawcami zmniejszają ryzyko wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia klientów kupujących żywność. Przedsiębiorstwa handlowe prowadzące sprzedaż szybko rotujących dóbr konsumpcyjnych coraz częściej wymagają od swoich dostawców spełnienia wymagań wynikających z następujących systemów: ISO 22000, HCCAP, GMP, GHP, GAP, BRC, IFS.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?