Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań

Janusz Kraśniak

Abstract

The article attempts to define the essence of the internationalization process, its causes and dominant forms. The results indicate the dominance form of internationalization characteristic for plate internationalization, manifested by a low degree of integration with foreign partners and the involvement of management outside the home country.
Autor Janusz Kraśniak (WZ / KZS)
Janusz Kraśniak
- Katedra Zarządzania Strategicznego
Inne wersje tytułuThe internationalization process in Polish enterprises in the view of the results of research
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe, ISSN 1642-9613, e-ISSN 2300-5475, (B 6 pkt)
Rok wydania2014
Nr28
Paginacja103-114
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Słowa kluczowe w języku polskiminternacjonalizacja, przedsiębiorstwa
Streszczenie w języku polskimW artykule podjęto próbę określenia istoty procesu internacjonalizacji, jego przyczyn i dominujących form. Wyniki badań wskazują na dominację form umiędzynarodowienia działalności charakterystycznych dla internacjonalizacji płytkiej, przejawiającej się niskim stopniem integracji z partnerem zagranicznym i zaangażowania zarządzania poza krajem macierzystym.
URL http://akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads/2014/11/ZN_28.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?