Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań

Janusz Kraśniak

Abstract

The article attempts to define the essence of the internationalization process, its causes and dominant forms. The results indicate the dominance form of internationalization characteristic for plate internationalization, manifested by a low degree of integration with foreign partners and the involvement of management outside the home country.
Author Janusz Kraśniak (WZ / KZS)
Janusz Kraśniak,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThe internationalization process in Polish enterprises in the view of the results of research
Journal seriesZeszyty Naukowe, ISSN 1642-9613, e-ISSN 2300-5475, (B 6 pkt)
Issue year2014
No28
Pages103-114
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinternacjonalizacja, przedsiębiorstwa
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę określenia istoty procesu internacjonalizacji, jego przyczyn i dominujących form. Wyniki badań wskazują na dominację form umiędzynarodowienia działalności charakterystycznych dla internacjonalizacji płytkiej, przejawiającej się niskim stopniem integracji z partnerem zagranicznym i zaangażowania zarządzania poza krajem macierzystym.
URL http://akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads/2014/11/ZN_28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?