The Role of Culture in the Sustainable Development of Voivodships in Poland

Grażyna Krzyminiewska , Hanna Pondel

Abstract

The purpose of the study is an attempt to assess the importance of culture for the sustainable development of Polish voivodships. For the purpose of this research, a taxonomic method was used to distinguish areas similar to one another in terms of the characteristics examined and to group them into regions with similar development conditions. On the basis of the analysis of the source data and the set of synthetic indicators of sustainable development it can be stated with certainty that cultural activities (in terms of institutional approach) taken in Polish voivodships are important for the level of their sustainability.
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
, Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
Other language title versionsMiejsce kultury w zrównoważonym rozwoju polskich województw
Journal seriesEconomic and Environmental Studies, ISSN 1642-2597, e-ISSN 2081-8319, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
No4 (44)
Pages1017-1034
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkultura, zrównoważony rozwój, województwa, metoda taksonomiczna
Keywords in Englishculture, sustainable development, voivodships, taxonomic method
Abstract in PolishCelem opracowania jest próba oceny znaczenia kultury dla zrównoważonego rozwoju polskich województw. Dla realizacji celu badawczego zastosowano metodę taksonomiczną, która pozwala na wyodrębnienie obszarów podobnych do siebie pod względem badanych cech oraz umożliwia ich pogrupowanie w rejony o podobnych warunkach rozwoju. Na podstawie przeprowadzonej analizy danych źródłowych i wyznaczonych syntetycznych wskaźników zrównoważonego rozwoju można stwierdzić z całą pewnością, że działania z zakresu kultury (w ujęciu instytucjonalnym) podejmowane w polskich województwach mają istotne znaczenie dla poziomu ich zrównoważenia.
DOIDOI:10.25167/ees.2017.44.24
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3bca88e8-9045-48f1-8d84-b272ddb65d56/c/ees_17_4_fulltext_24.pdf-1
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?