Determinanty popytu na usługi bankowe na przykładzie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w latach 2004-2013

Robert Skikiewicz

Abstract

The aim of the article is to compare the direction and impact of economic determinants affecting household demand for consumer and housing loans. Economic situation of households, access to alternative sources of financing, conditions and lending criteria, the need to finance the purchase of consumer durables and forecasts of the situation in the housing market are some of the factors which have been taken into account in the article among the ones affecting demand for both categories of loans. The basis of analysis are data from business tendency surveys conducted among the chairmen of banks' credit committees. The results indicate a partial similarity in terms of the direction and strength of impact of the determinants of demand for both categories of loans in each year.
Author Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsDeterminants of Demand for Banking Services - the Case of Consumer and Housing Loans in the Years 2004-2013
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No353
Pages54-65
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdeterminanty popytu, kredyt konsumpcyjny, kredyt mieszkaniowy
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównanie kierunku i siły oddziaływania determinant ekonomicznych wpływających na popyt gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne oraz mieszkaniowe. Wśród czynników wywierających wpływ na popyt na poszczególne kategorie kredytów zostały uwzględnione m.in. sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, możliwość skorzystania z alternatywnych źródeł finansowania, warunki i kryteria udzielania kredytów, zapotrzebowanie na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Podstawę analiz stanowią dane z badania prowadzonego metodą testu koniunktury wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków. Uzyskane wyniki wskazują, iż w poszczególnych latach występuje częściowe podobieństwo w zakresie kierunku i siły oddziaływania determinant popytu na kredyty konsumpcyjne oraz mieszkaniowe.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUsługi 2014. Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?