Projekty usprawniania operacji logistycznych dla globalnych sieci dostaw na przykładzie Chin

Zbigniew Bentyn

Abstract

Global supply chains are exposed to the problems with the implementation of logistical tasks. They arise mainly from the spatial dispersion of manufacturing operations and weaknesses in transport infrastructure and information. The purpose of this article is to propose ways to improve logistics operations performed in geographically widespread, global supply chain. The country representative of the Asia-Pacific region is China. The presence of partners from China in the global corporate supply chain points to the benefits associated with the use of the potential of this economy. China's investment plans are intended to support the trend towards co-operation in global supply chains. For this reason, it is planned to invest in infrastructure, both inside the country and outside. Very important for the development of supply chain flexibility is to develop operators that support logistically e-commerce services.
Autor Zbigniew Bentyn (WGM / KLM)
Zbigniew Bentyn
- Katedra Logistyki Międzynarodowej
Inne wersje tytułuProjects to improve logistics operations for global supply chains on the example of China
Tytuł czasopisma/seriiLogistyka: czasopismo dla profesjonalistów, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Rok wydania2015
Nr3 [CD 1]
Paginacja305-312
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimlogistyka międzynarodowa, infrastruktura, elastyczność
Słowa kluczowe w języku angielskiminternational logistics, infrastructure, flexibility
Streszczenie w języku polskimGlobalne sieci dostaw są narażone się na problemy z realizacją zadań logistycznych. Wynikają one głównie z przestrzennego rozproszenia operacji wytwórczych oraz niedoskonałości infrastruktury transportowej i informatycznej. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów usprawnienia operacji logistycznych wykonywanych w rozprzestrzenionym geograficznie, globalnym łańcuchu dostaw. Krajem przedstawicielem regionu Azji i Pacyfiku są Chiny. Obecność partnerów z Chin w łańcuchach dostaw korporacji światowych wskazuje na korzyści związane z wykorzystaniem potencjału tej gospodarki. Plany inwestycyjne Chin mają w założeniu wspierać trend do współpracy w globalnych sieciach dostaw. Z tego powodu planuje się inwestycje infrastrukturalne zarówno wewnątrz kraju jaki na zewnątrz. Bardzo istotny dla rozwoju elastyczności łańcuchów dostaw jest rozwój podmiotów obsługujących logistycznie usługi e-commerce.
URL https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/333-artykuly-na-plycie-cd-1/7547-artykul
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?