Rola świadomości ekologicznej w kształtowaniu wizerunku miejscowości turystycznych (przykład Puszczykowa)

Agnieszka Niezgoda

Abstract

The image of a place plays an important role in the process of choosing a place to stay and rest tourists. The image can be shaped not only by local authorities and tourist entities, but also by tourists' opinions, which depend on their attitudes and knowledge, including ecological awareness. The aim of the article is to analyze tourists' opinions on the Trip Advisor portal, reflecting the image of Puszczykowo (towns with summer traditions). It has been hypothesized that the location of the town in the immediate vicinity of the Wielkopolski National Park attracts tourists with high ecological awareness and this is reflected in their opinions on the portal. The conducted analysis indicated that in the case of Puszczykowo, it cannot be said that tourists in their opinions share the thoughts resulting from practically understood ecological awareness.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
Other language title versionsThe role of ecological awareness in shaping the image of tourist destinations (example of Puszczykowo)
Journal seriesPolish Journal of Sustainable Development , [Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego], ISSN 2450-3746, [1642-3828], (0 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1
Pages49-56
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishturysta, świadomość ekologiczna, wizerunek miejsca
Keywords in Englishtourist, environmental awareness, image of the place
Abstract in PolishWizerunek miejsca odgrywa istotną rolę w procesie wyboru miejsca pobytu i odpoczynku turystów. Wizerunek może być kształtowany nie tylko przez władze lokalne i podmioty turystyczne, ale również przez opinie turystów, które zależą od ich postaw i wiedzy, w tym świadomości ekologicznej. Celem artykułu jest analiza opinii turystów na portalu Trip Advisor odzwierciedlających wizerunek Puszczykowa (miejscowości o tradycjach letniskowych). Postawiono hipotezę, że położenie miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego przyciąga turystów o wysokiej świadomości ekologicznej i zostaje to odzwierciedlone w ich opiniach umieszczonych na portalu. Przeprowadzona analiza wskazała, że w przypadku Puszczykowa nie można uznać, że turyści w swoich opiniach dzielą się przemyśleniami wynikającymi z praktycznie pojmowanej świadomości ekologicznej.
DOIDOI:10.15584/pjsd.2019.23.1.6
URL https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/4718/6%20niezgoda-rola%20%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?