Uwarunkowania ograniczające skłonność inwestycyjną mikroprzedsiębiorstw

Sebastian Chęciński

Abstract

The investments made by the microenterprises are characterized by a high degree of differentiation. Disparities that occur between them are in line with different investment objectives, the individual capabilities of their preparation and implementation, differents scopes as well as the individual motives and preferences of decision makers in the company. The purpose of this article is to identify the cognitive, theoretical and practical aspects of circumstances of making investments by microenterprises which has its headquarters in Poznań. The study used survey results which was conducted in 2013 among 177 microenterprises operating in Poznan.
Autor Sebastian Chęciński (WZ / KZAZP)
Sebastian Chęciński
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Paginacja141-157
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Książka Zimny Artur (red.): Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze : ujęcie interdyscyplinarne, 2015, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ISBN 978-83-65038-05-0, 376 s.
Słowa kluczowe w języku polskiminwestycje, mikroprzedsiębiorstwa, proces inwestycyjny, przedsięwzięcie inwestycyjne
Słowa kluczowe w języku angielskiminvestments, microenterprise, circumstances
URL https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7480/wybrane_problemy_i_wyzwania_gospodarcze.pdf?sequence=1
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 09-12-2019, MonographChapterAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?