Problemy metodologiczne w naukach o zarządzaniu

Marek Ciesielski

Abstract

The use of the methodology and its creation for the needs of the management studies are key problems of this field of science. There has been a discussion as to whether the methodology of studies should be created based on lesser constrictions or the researchers should be required to follow the methodological recommendations at the philosophical level of studies. It is related to the difficulties in matching the following three elements: the problem researched , the level of decidability of the research hypothesis and methodology as well as the research methods. Some general assumptions and detail guidelines may be defined in management studies with simplified methodological requirements.
Author Marek Ciesielski (WZ / KLiT)
Marek Ciesielski,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsMethodological Problems in Management Science
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages7-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnauki o zarządzaniu, metodologia
Keywords in Englishmanagement studies, methodology
Abstract in PolishWykorzystanie metodologii i jej tworzenie dla potrzeb nauk o zarządzaniu to zasadnicze problemy tej dyscypliny naukowej. W artykule podjęto więc krytyczne problemy w tym obszarze. Przykładowo jest sprawą dyskusyjną: czy należy tworzyć metodologię nauk o zarządzaniu o niższych rygorach, czy też wymagać od badaczy przestrzegania zaleceń metodologii na poziomie filozofii nauki. Wiąże się to z trudnościami z dopasowaniem trzech elementów: problemu badawczego, poziomu rozstrzygalności pytań badawczych i metodyki oraz metod badań. Nadto można sformułować założenia ogólne i szczegółowe wytyczne do badań w naukach o zarządzaniu - przy uproszczonych wymaganiach metodologicznych. Trzeba jednak wpierw wykazać taką potrzebę i trafność wytycznych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/01_ciesielski.pdf
Languagepl polski
File
01_ciesielski_SOEP_2016_4_1.pdf 105.77 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?