Odpis podatkowy jako nowa forma finansowania wspólnot religijnych w Polsce

Mikołaj Mielczarek

Abstract

The article attempts to assess the fi scal impact of the Government's pro- posals for the revision of the method for fi nancing religious communities in Poland. Currently a substantial number of these communities are financed from the Church Fund, which is completely fi nanced by a grant from the state budget. Th e project involves the replacement of the Church Fund by a write-off amounting to 0.5% of the applicable personal income tax. A similar solution exists in Spain, the Netherlands, Hungary and Italy. In Poland nearly 89% of the inhabitants claim affi liation to a church or religious organization. Th e simulation relating to the years 2000-2015 showed that income from tax deductions was a more effi cient source for those communities than funding received from the Church Fund. Simultaneously the liquidation of the fund means a reduction of budget expenses.
Author Mikołaj Mielczarek (WE / KFP)
Mikołaj Mielczarek,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe Tax Write-Off as a New Form of Financing Religious Communities in Poland
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No4
Pages86-104
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishfinansowanie wspólnot religijnych, Fundusz Kościelny, podatek kościelny
Keywords in Englishthe relation of the state and Church, funding of religious communities, the Church Fund, the church tax
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny skutków fi skalnych rządowej pro- pozycji zmiany sposobu fi nansowania wspólnot religijnych w Polsce. Wspólnoty te w istotnej części są fi nansowane z Funduszu Kościelnego, w całości zasilanego dotacją z budżetu państwa. Projekt rządowy przewiduje zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem w wysokości 0,5% należnej kwoty podatku dochodowego od osób fi zycznych (pdof ). Podobne rozwiązania występują m.in. w Hiszpanii, Holandii, na Węgrzech i we Włoszech. W Polsce prawie 89% mieszkańców deklaruje przynależność do jed- nej ze wspólnot religijnych. Symulacja lat 2000 - 2015 wykazała, że dochody z odpisu podatkowego okazały się dla tych wspólnot wydajniejszym źródłem od środków uzyskiwanych z Funduszu Kościelnego. Jednocześnie likwidacja badanego funduszu wpływa na ograniczenie wydatków budżetowych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.4.6
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/06_mielczarek.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_2016_06_mielczarek.pdf 198.86 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?