Accumulation of assets in farms covered by the FADN farm accountancy system in Poland – the economic and ecoeffi ciency context

Aleksander Grzelak

Abstract

The primary objective of the article is to identify the accumulation processes in farms in Poland based on the economic size as well as the context of eco-effi ciency (from the perspective of Environmental Sustainable Value). In addition, the importance of subsidies in generating accumulation was specifi ed and the context of ecoeffi ciency was taken into account. Analysis of the environmental context was carried out with the use of the assessment of subsidies for public goods and return to cost ratio (RTC) based on the concept of Sustainable Value (SV). Cross-analysis has shown that with the transition to groups of farms with an increasing economic size, the situation was more favourable from the perspective of the accumulation rate and its level per 1 ha. Subsidies play a signifi cant role in shaping accumulation. It was observed that the higher rate of accumulation associated with the transition to groups of farms with greater economic strength is accompanied by an increase in eco-effi ciency through the prism of the RTC indicator. Larger (but not the largest) farms are more effi cient in using the transformation of environmental inputs into production output, which does not mean that they exert an absolutely lower environmental pressure.
Author Aleksander Grzelak (WE / KMiGŻ)
Aleksander Grzelak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsAkumulacja majątku w gospodarstwach rolnych objętych systemem rachunkowości rolnej FADN w Polsce – kontekst ekonomiczny i środowiskowy
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No2
Pages281-294
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishakumulacja, gospodarstwo rolne, subsydia, ekoefektywność, dochody
Keywords in Englishaccumulation, farm, subsidies, eco-efficiency, incomes
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest rozpoznanie procesów akumulacji w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na wielkość ekonomiczną jak również kontekst eko-efektywności (z perspektywy Environmental Sustainable Value). Do badania kontekstu środowiskowego wykorzystano ocenę dopłat za dobra publiczne oraz return to cost ratio (RTC), opierający się na koncepcji Sustainable Value (SV). Analiza przekrojowa wykazała, że wraz z przechodzeniem do grup gospodarstw o coraz większej wielkości ekonomicznej sytuacja była coraz korzystniejsza z perspektywy stopy akumulacji, jak i jej poziomu na 1 ha. Istotny udział w kształtowaniu akumulacji mają subsydia. Dostrzeżono, że wyższej stopie akumulacji związanej z przechodzeniem do grup gospodarstw rolnych o większej sile ekonomicznej, towarzyszy wzrost ecoeffi ciency przez pryzmat wskaźnika RTC. Gospodarstwa większe (ale nie największe) efektywniej wykorzystują transformację nakładów środowiskowych na efekty produkcyjne, co nie oznacza że wywierają absolutnie niższą presję środowiskową.
DOIDOI:10.2478/manment-2019-0031
URL https://content.sciendo.com/view/journals/manment/23/2/article-p281.xml
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-11-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*1 (2021-05-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?