Ocena możliwości usuwania zearalenonu przez bakterie glebowe z rodzaju Rhodococcus

Romuald Gwiazdowski , Daniela Gwiazdowska , Krzysztof Juś , Agnieszka Waśkiewicz

Abstract

The aim of the study was to assess the possibility of reducing the content of zearalenone by soil bacteria of the genus Rhodococcusin model conditions. The experiment was carried out for 72 hours in a pepton broth as well as in a buffer, controlling the amount of toxin every 24 hours. The results showed that the tested strains of Rhodococcusbacteria were able to reduce of zearalenone content in relation to the control samples. The degree of reduction of zearalenone content was dependent on the bacteria strain as well as time incubation and environment, in which the process was conducted. In the samples collected during the incubation derivatives were not observed.
Author Romuald Gwiazdowski - Instytut Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Romuald Gwiazdowski,,
-
, Daniela Gwiazdowska (WT / KPPJ)
Daniela Gwiazdowska,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Krzysztof Juś (WT / KPPJ)
Krzysztof Juś,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Agnieszka Waśkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Agnieszka Waśkiewicz,,
-
Other language title versionsAssessment of the possibility of zearalenone removal by soil bacteria of the genus Rhodococcus
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, e-ISSN 2084-4883, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2015
Vol55
No2
Pages237-241
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmikotoksyny; zearalenon; Rhodococcus
Keywords in Englishmycotoxins; zearalenone; Rhodococcus
Abstract in PolishCelem pracy była ocena możliwości redukcji zawartości zearalenonu przez bakterie glebowe rodzaju Rhodococcusw warunkach modelowych.Proces prowadzono przez 72 godziny w pożywce peptonowej oraz w buforze, kontrolując ilość toksyny co 24 godziny. Otrzymane wyniki wykazały, że badane szczepy bakterii powodują redukcję ilości zearalenonu w stosunku do prób kontrolnych. Stopień redukcji stężenia zearalenonu był uzależniony od szczepu bakterii, czasu inkubacji oraz od środowiska, w jakim prowadzono proces. W próbkach zebranych w trakcie inkubacji nie obserwowano wystąpienia związków pochodnych
DOIDOI:10.14199/ppp-2015-040
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=1515
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?