Corporate Social Responsibility Reporting in Local Government Units

Magdalena Kowalczyk

Abstract

Aim - an attempt to present the potential of corporate social responsibility reporting in local government units. Methodology of the research - The elaboration is based on the methodology of literature research and a case study. In order to present the principles of making corporate social responsibility reports I used fragments of the social responsibility system elaborated by the Office of the Marshal of the Mazowieckie Voivodeship. Result - On the basis of the conducted research I was able to demonstrate the importance of social responsibility in local government units and indicate its influence on the evaluation of the units' operations. Originality/value - According to the results of the conducted research, social responsibility reporting in local government units allows for the development of institutional potential and an evaluation of the effectiveness of the units' operations.
Author Magdalena Kowalczyk (WZ / KR) - [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu]
Magdalena Kowalczyk,,
- Department of Accounting
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Other language title versionsRaportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (82), cz. 1
Pages729-736
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjednostki samorządu terytorialnego, społeczna odpowiedzialność biznesu, sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego
Keywords in Englishlocal government units, corporate social responsibility, local government reporting
Abstract in PolishCel - próba przedstawienia możliwości raportowania odpowiedzialności społecznej biznesu w jednostkach samorządu terytorialnego. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodologię badań literaturowych oraz studium przypadku. Fragmenty systemu społecznej odpowiedzialności opracowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały wykorzystane do przedstawienia zasad przygotowania raportu odpowiedzialności społecznej biznesu. Wynik - Przeprowadzone badania pozwoliły przedstawić rolę odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazać jego wpływ na ocenę efektów ich funkcjonowania. Oryginalność/wartość - Wnioski z przeprowadzonych wskazują, że raportowanie odpowiedzialności społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego pozwala na budowanie potencjału instytucjonalnego oraz ocenę efektów ich funkcjonowania.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.4.82/1-61
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/628/article/11452/
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 17-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?