Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w ujęciu krajowym i lokalnym – studium przypadku

Katarzyna Suszyńska , Andrzej Muczyński

Abstract

The aim of the paper was to estimate the formal level of demand for municipal flats in Poznań, Poland. The volume and structure of the demand were determined in the context of local regulations and criteria of granting housing aid to destitute households. The subject of the study was a population of households who applied for allocation of municipal flat from Poznań city housing stock in the years 2012–2016. The results of the quantitative analysis showed significant discrepancies be‑ tween real demand for public rental housing and the potential of the city to meet these needs.
Author Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
, Andrzej Muczyński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Andrzej Muczyński,,
-
Other language title versionsDemand for Municipal Housing on the State and Local Level – Case Study
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol1
No333
Pages133-147
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmieszkania komunalne, mieszkaniowy zasób gminy, zapotrzebowanie, mieszkalnictwo społeczne
Keywords in Englishmunicipal housing, municipal housing stock, demand, social housing stock
Abstract in Polish W artykule przedstawiono wyniki badań własnych z zakresu oceny stopnia formalne‑ go zapotrzebowania na mieszkania komunalne w Poznaniu. Wielkość i strukturę tego zapotrzebowa‑ nia określono w kontekście lokalnych zasad i kryteriów udzielania pomocy mieszkaniowej ze strony miasta gospodarstwom domowym posiadającym złe warunki materialne i mieszkaniowe. Przedmiot badań stanowiła populacja gospodarstw domowych, które złożyły wnioski o przydział lokalu komu‑ nalnego z zasobu mieszkaniowego miasta Poznania w latach 2012–2016. Wyniki przeprowadzonych analiz ilościowych ukazały istotne rozbieżności między rzeczywistym zapotrzebowaniem na miesz‑ kania komunalne w Poznaniu a faktycznym poziomem ich zaspokojenia.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.333.09
URL https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1568/pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?