Edukacyjne oczekiwania studentów w zakresie nauk o zarządzaniu

Jarosław Domański , Sylwester Gregorczyk , Magdalena Dolata

Abstract

The decreasing number of candidates forces universities to rebuild their curricula to better meet the needs of the range of students, and thus provide a relatively stable position on the market. The article presents the results of educational expectations of students in the field of management science at three Polish universities: the School of Economics in Warsaw, Warsaw University of Technology and the University of Economics in Poznan. Studies show that the knowledge and management skills are very important for students, but unfortunately there is some discrepancy between their expectations and the current offer of the university. Major shortcomings point to insufficient amount of transferred know-how, a relatively small number of studies on managing your own business, a small proportion of subjects using modern IT tools in the management and the lack of effective practices. One way to improve the situation is to be more active in shaping the university copyright based on identified trends, current expectations of students and employers, with a strong involvement in the teaching process of the latter.
Author Jarosław Domański - University of Warsaw (UW)
Jarosław Domański,,
-
, Sylwester Gregorczyk
Sylwester Gregorczyk,,
-
, Magdalena Dolata (WZ / KTOiZ)
Magdalena Dolata,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsEducational Needs of Students in the Field of Management Science
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No5 [CD]
Pages962-971
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstudenci, preferencje, nauki o zarządzaniu
Abstract in PolishMalejąca liczba kandydatów na studia zmusza uczelnie do przebudowy swoich programów nauczania, aby w większym zakresie sprostać oczekiwaniom studentów, a tym samym zapewnić sobie względnie trwałą pozycję na rynku. W artykule prezentowane są wyniki badań oczekiwań edukacyjnych studentów w zakresie nauk o zarządzaniu w trzech polskich uczelniach: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Badania pokazują, że wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania są bardzo istotne dla studentów, ale, niestety, występuje pewna rozbieżność pomiędzy ich oczekiwaniami, a obecną ofertą uczelni. Wśród głównych mankamentów wskazuje się na niedostateczną ilość przekazywanej wiedzy praktycznej, stosunkowo małą liczbę zajęć z zakresu zarządzania własnym przedsiębiorstwem, niewielki udział przedmiotów wykorzystujących nowoczesne narzędzia IT w zarządzaniu oraz brak efektywnych praktyk. Sposobem na poprawę sytuacji może być większa aktywność uczelni w zakresie kształtowania autorskich kierunków bazujących na obecnie zidentyfikowanych oczekiwaniach studentów i pracodawców, przy dużym zaangażowaniu w proces dydaktyczny tych ostatnich.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?