Metoda wejścia na rynek zagraniczny jako czynnik sukcesu internacjonalizacji przedsiębiorstw handlu detalicznego - przypadek sieci dyskontowych w Polsce

Barbara Borusiak

Abstract

The aim of this article is to examine the impact of entry mode applied by selected foreign retailers on the results achieved by them in Poland. The following hypothesis was formulated: foreign retailers that have successfully operated on the Polish market have applied similar entry modes and use a similar business model. To verify this hypothesis, the case study method was used. The sources of information in the research were: the results of literature research, industry press, reports on the retail sector, results of research conducted by the IDI method and long-term observations of the author. The history of the chain (including the method of launching the Polish market), owner characteristics and current state of the chain were taken into account in the case description
Author Barbara Borusiak (WZ / KHiM)
Barbara Borusiak,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsThe Entry Mode as a Factor of Successful Internationalisation in the Retail Sector – the Case of Discount Chains in Poland
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Issue year2018
VolXIX
No2, cz. 1
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInternacjonalizacja, Handel detaliczny, Przedsiębiorstwo handlowe
Keywords in Englishretailing, internationalisation, success, Biedronka, Lidl
Abstract in PolishInternacjonalizacja w sektorze handlu nie jest zjawiskiem nowym. Poczynając od lat 90. XX w. stała się zjawiskiem bardzo dynamicznym, o czym świadczy wzrost średniej liczby krajów, w których działalność prowadzą największe na świecie przedsiębiorstwa handlowe. W 2000 r., było to 4,8 krajów [Top 200 Global Retailers 2002], natomiast w 2015 r. - 10,1 [Global Powers of Retailing 2017]. Jest to jednak metoda rozwoju obarczona znacznym ryzykiem; nie wszystkie wejścia na nowe rynki się w przeszłości udawały [Burt i in. 2003]. Natomiast w wielu przypadkach umiędzynarodowienie przedsiębiorstw okazywało się sukcesem. Niewątpliwie zarówno sukces, jak i porażka są kategoriami relatywnie trudnymi do badania. Sukcesem jest pozytywnie oceniany poziom realizacji celów uprzednio zamierzonych [Urbanowska-Sojkin 1998], natomiast porażką - przeciwnie - poziom realizacji celów oceniany negatywnie. Oznacza to, że wobec braku wiedzy na temat celów działania, nie sposób jednoznacznie zinterpretować jakiegoś rozwoju wydarzeń jako sukces lub porażka. Tymczasem pytanie o strategię, której skutkiem będzie sukces przedsiębiorstwa jest jednym z fundamentalnych pytań w naukach o zarządzaniu. Uzasadnia to badania prowadzone w tym zakresie.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?