Ceny poznańskich i kaliskich nieruchomości lokalowych w percepcji studentów : wybrane wyniki badań znajomości rynku i preferencji potencjalnych nabywców

Sławomir Palicki , Izabela Rącka

Abstract

W artykule podjęto tematykę znajomości lokalnego rynku nieruchomości wśród potencjalnych nabywców oraz ich preferencji dotyczących cech nieruchomości mieszkaniowych, postrzeganych jako atrybuty cenotwórcze. W oparciu o metodykę wywiadu ankietowego CAWI zaprojektowano koncepcję kwestionariusza badającego preferencje studentów na rynku nieruchomości mieszkaniowych w dwóch największych miastach w Wielkopolsce. Badaniami objęto studentów uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w podziale na dwie grupy: studenci kształceni na kierunku (specjalności) związanym z rynkiem nieruchomości oraz studenci specjalności zasadniczo odmiennej, niesprzężonej z tematyką nieruchomości. Wyniki badań mogą pomóc rozpoznać potrzeby studentów - potencjalnych klientów odnośnie do cech nieruchomości mieszkaniowych oraz poznać ich sposób postrzegania potencjalnego miejsca zamieszkania.
Author Sławomir Palicki (WZ / KIiN)
Sławomir Palicki,,
- Department of Investment and Real Estate
, Izabela Rącka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Izabela Rącka,,
-
Other language title versionsPrices of Flats in Poznań and Kalisz as Pesceived by University Students : Selected Research Findings Concerning Prospective Buyers' Market Knowledge and Preferences
Journal seriesBiuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2014
No1-2
Pages63-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpreferencje nabywców, Poznań, Kalisz, nieruchomości lokalowe
URL http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%201-2(2014).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2021-07-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?