Metody oceny i selekcji projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym

Ewa Różańska

Abstract

The aim of this article is to review and characterize selected methods of evaluation and selection of research and development (R & D) from the point of view of their usefulness ina socially responsible company. The first part is devoted to the presentation of the development of the concept of corporate social responsibility in the implementation of R & D projects. The rest of this article reviews the methods of assessment and selection of projects in the context of taking into account the goals of different stakeholders. The analysis made in the last part showed that the most useful methods, for socially responsible company, are multicriteria and portfolio.
Author Ewa Różańska (WZ / KR)
Ewa Różańska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsEvaluation and Selection Methods of Research and Development Projects in Socially Responsible Company
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2015
No398
Pages401-410
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSpołeczna odpowiedzialność biznesu, Metody oceny projektu, Metody portfelowe
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), Method of project evaluation, Portfolio methods
Abstract in PolishCelem artykułu jest przegląd i scharakteryzowanie wybranych metod oceny i selekcji projektów badawczo-rozwojowych (B+R) z punktu widzenia ich przydatności w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym. Część pierwsza opracowania została poświęcona przedstawieniu koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w realizacji projektów B+R. W dalszej części artykułu dokonano przeglądu metod oceny i selekcji projektów w kontekście uwzględniania przez nie celów różnych interesariuszy. Analiza dokonana w ostatniej części wykazała, że dla przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego najbardziej użyteczne są metody wielokryterialne i metody portfelowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.398.38
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=30080&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie kosztami i dokonaniami
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?