Przedsiębiorczość i jej instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju polskich województw

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper was an attempt to define the relation between the levels of widely-understood entrepreneurship (given its institutional determinants) with and economic development in polish regions. In the above context, theoretical analysis concerning the main definitions of entrepreneurship, its institutional determinants, as well as the main channels of interaction between entrepreneurship and economic growth and development was carried out. In the empirical part statistical and econometric methods such as correlation analysis and Granger causality tests was used. The results of conducted analysis indicate that the level of entrepreneurship and development among polish regions is very diversified, with the persistent domination of mazowieckie voivodship and some kind of backwardness of regions from eastern Poland. The Granger causality test proved that for the bigger part of the regions there was a two way casual relation between entrepreneurship to development.
Autor Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Inne wersje tytułuEntrepreneurship and its Institutional Determinansts as Factor of Polish Regions Development
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Rok wydania2016
Tom48
Paginacja299-319
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1
Słowa kluczowe w języku polskimekonomia instytucjonalna, przedsiębiorczość
Streszczenie w języku polskimPrzedmiotem opracowania była próba określenia relacji zachodzącej pomiędzy szeroko pojmowaną przedsiębiorczością - przy uwzględnieniu jej instytucjonalnych determinant - a rozwojem gospodarczym polskich województw. W powyższych ramach przeprowadzono tu rozważania teoretyczne, które pozwoliły na wskazanie podstawowych ujęć definicyjnych przedsiębiorczości oraz jej instytucjonalnych uwarunkowań, przy jednoczesnej identyfikacji podstawowych implikacji teoretycznych dotyczących wpływu przedsiębiorczości na wzrost i rozwój gospodarczy. W opracowaniu dokonano także empirycznej identyfikacji związku występującego pomiędzy przedsiębiorczością a poziomem rozwoju polskich regionów (przy wykorzystaniu badań zależności korelacyjnych oraz testów przyczynowości w sensie Grangera). Przedstawione analizy i oceny wykazały przy tym, że w wybranym okresie badane regiony różniły się istotnie w zakresie poziomu oraz samej struktury działalności przedsiębiorczej, znaczne, a nawet pogłębiające się różnice występowały również w zakresie poziomu rozwoju polskich województw. Testy przyczynowości potwierdziły z kolei występowanie istotnej, choć niejednoznacznej relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy przedsiębiorczością a poziomem rozwoju polskich województw.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tytuł numeruNowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?