Przedsiębiorczość i jej instytucjonalne uwarunkowania w rozwoju polskich województw

Wacław Jarmołowicz , Sławomir Kuźmar

Abstract

The aim of the paper was an attempt to define the relation between the levels of widely-understood entrepreneurship (given its institutional determinants) with and economic development in polish regions. In the above context, theoretical analysis concerning the main definitions of entrepreneurship, its institutional determinants, as well as the main channels of interaction between entrepreneurship and economic growth and development was carried out. In the empirical part statistical and econometric methods such as correlation analysis and Granger causality tests was used. The results of conducted analysis indicate that the level of entrepreneurship and development among polish regions is very diversified, with the persistent domination of mazowieckie voivodship and some kind of backwardness of regions from eastern Poland. The Granger causality test proved that for the bigger part of the regions there was a two way casual relation between entrepreneurship to development.
Author Wacław Jarmołowicz - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wacław Jarmołowicz,,
-
, Sławomir Kuźmar (WE / KMiBR)
Sławomir Kuźmar,,
- KMiBR
Other language title versionsEntrepreneurship and its Institutional Determinansts as Factor of Polish Regions Development
Journal seriesPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol48
Pages299-319
Publication size in sheets1
Keywords in Polishekonomia instytucjonalna, przedsiębiorczość
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania była próba określenia relacji zachodzącej pomiędzy szeroko pojmowaną przedsiębiorczością - przy uwzględnieniu jej instytucjonalnych determinant - a rozwojem gospodarczym polskich województw. W powyższych ramach przeprowadzono tu rozważania teoretyczne, które pozwoliły na wskazanie podstawowych ujęć definicyjnych przedsiębiorczości oraz jej instytucjonalnych uwarunkowań, przy jednoczesnej identyfikacji podstawowych implikacji teoretycznych dotyczących wpływu przedsiębiorczości na wzrost i rozwój gospodarczy. W opracowaniu dokonano także empirycznej identyfikacji związku występującego pomiędzy przedsiębiorczością a poziomem rozwoju polskich regionów (przy wykorzystaniu badań zależności korelacyjnych oraz testów przyczynowości w sensie Grangera). Przedstawione analizy i oceny wykazały przy tym, że w wybranym okresie badane regiony różniły się istotnie w zakresie poziomu oraz samej struktury działalności przedsiębiorczej, znaczne, a nawet pogłębiające się różnice występowały również w zakresie poziomu rozwoju polskich województw. Testy przyczynowości potwierdziły z kolei występowanie istotnej, choć niejednoznacznej relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy przedsiębiorczością a poziomem rozwoju polskich województw.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruNowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?