Struktura przywilejów fiskalnych w SSE w Polsce w latach 2009-2015

Maciej Szczepkowski

Abstract

Special Economic Zones, since 1995, offer the possibility of conducting busi-ness activities on preferential terms.In the context of emerging new ideas regarding SEZs, which are important elements of fiscal incentives, it seems particularly interesting to find an answer to the question of how entrepreneurs operating in SEZ have used such incentives so far. The aim of this article will be to find answers to the questions: How much was the value of fiscal incentives granted to enterprises in Special Economic Zones? What was the structure of enterprises that used the incentives according to the size of enterprises? In which poviats enterprises have benefited from tax incentives in the most intense way? In which voivodships, the amount of tax incentives granted was the highest? The analysis will be made in 2009-2015 using the SUDOP.
Author Maciej Szczepkowski (WZ / KIiRK)
Maciej Szczepkowski,,
- Department of Investment and Capital Markets
Other language title versionsStructure of fiscal incentives in SEZ in Poland in 2009-2015
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No528
Pages253-263
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspecjalne strefy ekonomiczne, przywileje fiskalne, pomoc publiczna
Keywords in EnglishSpecial Economic Zones, fiscal incentives, public aid
Abstract in PolishSpecjalne strefy ekonomiczne, od 1995 roku, dają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. W kontekście pojawiających się nowych pomysłów dotyczących SSE, których ważnym elementem są przywileje fiskalne, interesujące wydaje się zwłaszcza znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak dotychczas przedsiębiorcy działający w SSE wykorzystywali tego rodzaju przywileje. Aby osiągnąć cel główny niniejszego opracowania, autor będzie starał się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Ile wynosiła wartość przyznanych przedsiębiorstwom przywilejów fiskalnych w specjalnych strefach ekonomicznych? Jak wyglądała struktura przedsiębiorstw, które korzystały z przywilejów wg wielkości przedsiębiorstw? W których powiatach przedsiębiorstwa korzystały z zachęt podatkowych w sposób najbardziej intensywny? W których województwach kwota przyznanych zachęt podatkowych była najwyższa? Analiza zostanie dokonana w latach 2009- -2015, za pomocą autorskiej analizy bazy danych SUDOP
DOIDOI:10.15611/pn.2018.528.22
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/101124/edition/59332
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruFinanse publiczne
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?