Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015

Leszek Czapiewski

Abstract

Purpose – The aim of the research is to verify the existence of the momentum effect on the Warsaw Stock Exchange in Poland in the period 1995–2015. Design/methodology/approach – Different portfolios were built according to the momentum strategy for investments for K months (where K = 1, ..., 36). Such portfolios included both most growing and most declining equities during J-months (J = 1, ..., 36). In the next step, portfolios of exclusively most growing companies were constructed. Simultaneously, it was repeated for most declining companies only. Findings – The results provide evidence for the existence of the momentum effect during the period 1995–2015. Hence, they are in line with findings of the previous studies for earlier stages of the WSE development. However, detailed analysis proves for large differences of results in robustness tests. Originality/value – The research was based on 1.296 investment strategies for 649 companies listed on the main equity market in Poland in the period 1995–2015. Hence, it is the most comprehensive study on the momentum effect for Polish equities.
Author Leszek Czapiewski (WZ / KFP)
Leszek Czapiewski,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsMomentum strategy on the Warsaw Stock Exchange in the period 1995–2015
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 (94) cz.2
Pages19-35
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishanomalie rynkowe, efektywność rynku kapitałowego, efekt momentum, strategie momentum
Keywords in Englishmarket anomalies, equity market efficiency, momentum effect, momentum strategyility
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest weryfikacja istnienia efektu momentum na GPW w Warszawie w latach 1995–2015. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano metodę weryfikacji wyników inwestycji opartych na strategii momentum. Zbadano rezultaty strategii inwestycyjnych utrzymywanych w okresie Kmiesięcy (K = 1, …, 36). W tym celu skonstruowano portfele złożone zarówno z akcji najbardziej „wzrostowych”, jak i „spadkowych” w ciągu poprzedzających J-miesięcy (J = 1, ..., 36). Równolegle, testowano strategię inwestycyjną dla portfeli tylko „wzrostowych” oraz tylko „spadkowych”. Wynik – Przeprowadzone w okresie 1995–2015 badania potwierdzają istnienie efektu momentum i są zbieżne z wcześniej uzyskanymi wynikami badań dla polskiego rynku kapitałowego. Wyniki pogłębionych testów wskazują jednak na duże zróżnicowanie wyników strategii momentum zarówno dla portfeli „wzrostowych” i „spadkowych”, jak i dla poszczególnych podokresów badawczych. Oryginalność/wartość – Przeprowadzone w artykule badania są jak dotąd najobszerniejszymi badaniami na temat zjawiska momentum na polskim rynku kapitałowym. Bazują na analizie 1296 strategii inwestycyjnych z uwzględnieniem wszystkich 649 spółek notowanych na rynku głównym GPW w Warszawie w latach 1995–2015.
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.94/2-02
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/934/article/14864/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?