Przydatność danych jakościowych w modelach prognostycznych kredytów konsumpcyjnych dla osób prywatnych

Robert Skikiewicz

Abstract

In this research article, there was made an assessment of applicability of qualitative data stemming from business tendency survey conducted by the National Bank of Poland among chairmen of credit committees. The indicators obtained on the basis of the above-mentioned survey results proved high importance as independent variables in autoregressive models with distributed lags (ADL) estimated for consumption loans for private persons. The prove is both the higher fit of model data to empirical data in the case of ADL models as well as the higher accuracy of obtained forecasts compared to the autoregressive model.
Author Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsApplicability of Qualitative Data in Forecasting Models of Consumption Loans for Private Persons
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2014
No1
Pages57-68
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprognozowanie, kredyty konsumpcyjne, modele ADL
Keywords in Englishforecasting, consumption loans, ADL models
Abstract in PolishW artykule o charakterze badawczym, dokonano oceny przydatności danych jakościowych pochodzących z badania metodą testu koniunktury realizowanego przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych. Wskaźniki wyznaczone na podstawie wyników tego badania wykazują wysoką przydatność jako zmienne objaśniające w autoregresyjnych modelach z rozłożonymi opóźnieniami (ADL) dla kredytów konsumpcyjnych złotowych dla osób prywatnych. Potwierdza to zarówno lepsze dopasowanie oszacowanych modeli ADL do danych empirycznych, jak i wyższa trafność prognoz uzyskanych na ich podstawie w porównaniu z modelem autoregresyjnym.
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?