Rola emocji w kształtowaniu zachowań konsumpcyjnych nabywców. W świetle przeglądu literatury

Piotr Gaczek

Abstract

This article presents the overview of research of the influence of emotion in consumer behavior. Cognitive processes accompanying product evaluation and visualisation of potential benefits resulting from consumption are prone to distortion. All distortion mentioned may be caused by emotion mix experienced by buyers. As a result of positive and negative affect individuals can take different decisions and be distinguished by other purchase intentions. The goal of this paper is to identify changes in consumer behavior caused by experienced affect. The division of emotions that increase and reduce consumption is also accomplished.
Autor Piotr Gaczek ()
Piotr Gaczek
- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr414
Paginacja259-269
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimemocje, poznanie, zachowania konsumenckie, decyzje zakupowe, konsumpcja
Słowa kluczowe w języku angielskimemotion, cognition, consumer behavior, decision making, consumption
Streszczenie w języku polskimNiniejszy artykuł stanowi przegląd badań dotyczących wpływu emocji na zachowania konsumpcyjne nabywców. Procesy poznawcze towarzyszące ewaluacji produktu oraz wizualizacji przyszłych korzyści płynących z konsumpcji ulegają zniekształceniom wynikającym z mieszanki emocji odczuwanych przez kupującego. W wyniku pozytywnego lub negatywnego afektu jednostka może podejmować inne decyzje nabywcze oraz odznaczać się innymi intencjami zakupowymi. Celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych zmian w zachowaniu nabywcy spowodowanych przeżywanymi przez niego emocjami. Dokonany zostaje także podział na emocje intensyfikujące chęć konsumpcji oraz ją ograniczające. Rozważania podjęte w artykule dotyczą również antycypowanych korzyści afektywnych, które zdaniem autora, mogą odgrywać istotną rolę w wyborach konsumenckich.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.414.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/33786/Gaczek_Rola_Emocji_w_Ksztaltowaniu_Zachowan_Konsumpcyjnych_2015.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-08-06)
Pola dodatkowe
Tytuł numeruKonsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?